Skip to content

EUROPFLEGE JE OPATROVATEĽSKÁ AGENTÚRA V RAKÚSKU

Snažíme sa o vzájomnú spokojnosť medzi našimi opatrovanými a ich opatrujúcimi zo Slovenska

Máme spolupracovníkov, ktorí sú zamestnaní v jednej rodine aj takmer 10 rokov. To dokazuje,že sme nielen tí, ktorí sprostredkúvame a poskytujeme prácu, ale sprevádzame a stojíme vždy pri obidvoch stranách.

SME K VÁM FÉROVÍ A KOREKTNÍ

Naša opatrovateľská agentúra stojí na princípoch férovosti, korektnosti a ľudskosti.

To sú základné hodnoty našej sprostredkovateľskej agentúry a tieto isté princípy očakávame aj od našich opatrovateľských síl. Tým Vám ponúkame istotu a spoľahlivosť.
Freundliche, lächelnde Pflegerin, kümmert sich um eine ältere, pflegebedürftige Person. Beide lächeln freundlich in die Kamera.

PONÚKAME

Vám férovú a dobrú plácu za Vašu prácu.

Neposkytujeme nízke denné sadzby, pretože si myslíme, že dobrá a dlhodobá spolupráca je možná len vtedy, keď sú opatrovateľské sily finančne spokojné a motivované.

Zarobíte denne najmenej 80,- €
+ cestovné náklady 75,- €
+ náklady sociálneho poistenia 155,- € do 200,- € mesačne

Klaus Katzianka
- Váš kontakt v Rakúsku

"SPOLUPRÁCA S VAMI BY NÁS VEĽMI POTEŠILA - ZAVOLAJTE NÁM!"

Skype
X (Twitter)
E-Mail
Facebook
Instagram